Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

AVG Privacy assessment

U bent voornemens uw organisatie te onderwerpen aan het Lasso privacy assessment. Wij denken dat dit en verstandige beslissing is.  Wij vinden het belangrijk dat huurdersorganisaties in de gelegenheid zijn om goede invulling te kunnen geven aan de AVG. Daar willen wij een bijdrage aan leveren.

Let op: dit assesment is een hulpmiddel om tot adequaat beleid te kunnen komen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De organisatie zelf blijft dan ook ten alle tijden verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat.

Klik hier om terug te gaan naar de website van Lasso Concepten algemeen en hier voor Lasso-HO

Er zijn 30 vragen in deze enquête.
Organisatie
Hier worden enkele vragen gesteld over de organisatie.
NAW gegevens
(Deze vraag is verplicht)
Welke rechtsvorm heeft uw organisatie?
Onze vereniging werkt met?
(Deze vraag is verplicht)
Zijn deze professionele krachten bij uw organisatie
(Deze vraag is verplicht)
Onze organisatie heeft leden/ donateurs
(Deze vraag is verplicht)
Deze leden/ donateurs betalen contributie of anderszins een bijdrage
Op welke wijze wordt de contributie betaald?
De automatische incasso
(Deze vraag is verplicht)
De corporatie

Met de corporatie liggen schriftelijke afspraken vast over het beschikbaar stellen van de gegevens van de leden?

 

NAW gegevens
telefoongegevens
E-mail adressen
Bankgegevens
Machtigingen
Hier kunt u een eventuele toelichting geven.
Samenwerking en Activiteiten
Hier wordt gevraagd naar samenwerking en de activiteiten die uw vereniging ontplooit.
(Deze vraag is verplicht)
Werkt u samen met andere partijen waarmee u persoonsgegegevens uitwisselt?
(Deze vraag is verplicht)
Met welke partijen werkt u samen?
HIer kunt u een toelichting geven
Heeft u met deze partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten?
Op welke wijze wisselt u deze gegevens uit?
Welke activiteiten onderneemt uw organisatie als het om het ondersteunen van huurders en hun organisaties?
Op welke wijze informeert u uw achterban
Bewaarstystemen
Welke bewaarsystemen hanteert uw organisatie
(Deze vraag is verplicht)
Waar worden uw gegevens bewaard?
(Deze vraag is verplicht)
Welke bewaarsystemen heeft u voor uw gegegevens?
(Deze vraag is verplicht)
U bewaart en verwerkt gegevens op computers. Kunt u aangeven welke specifieke systemen u hiervoor gebruikt?
(Deze vraag is verplicht)
U bewaart gegevens in de cloud. Kunt u aangeven welke cloudomgeving u gebruikt?
(Deze vraag is verplicht)
Zijn deze archiefkasten afsluitbaar?
(Deze vraag is verplicht)
Zijn deze Bureaus afsluitbaar?
Functies en beleid
Met de volgende vragen krijgen wij inzicht in uw werkwijze die essentieel is voor de AVG.
Kunt u de functies aanvinken die in uw organisatie voorkomen?
Hebben de verschillende functies aparte bevoegdheden als het gaat om gegevens registratie, gegevens raadpleging of gegevens mutatie?
(Deze vraag is verplicht)
Heeft u privacy beleid opgesteld?
(Deze vraag is verplicht)
Heeft u met uw vrijwilligers een overeenkomst afgesloten over het verwerken van persoonsgegevens. Of beter gezegd zijn er afspraken gemaakt over werkwijze, vertrouwelijkheid en dergelijke?
(Deze vraag is verplicht)
De gegevens van personen:
Ja Nee
worden centraal bewaard
kunnen door deze personen ingezien worden
kunnen worden verwijderd
kunnen aangepast worden
Hier kunt u eventueel een toelichting geven.