Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Evaluatie enquete na een langere periode huren bij Wonen Zuid april 2021

 

 

Deze enquete is bedoeld om kennis te nemen van uw ervaringen na langere periode huren bij Wonen Zuid. Op basis van dit soort enquetes gaan wij met Wonen Zuid in gesprek om het beleid daar waar mogelijk te verbeteren. Uw belang staat dan ook daadwerkelijk centraal!

De enquete zal ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag nemen.

 

 

 

 

Er zijn 15 vragen in deze enquête.
Enkele vragen met betrekking tot uw woning en Wonen Zuid
(Deze vraag is verplicht)

U woont nu ongeveer een jaar in uw nieuwe woning. Hoe kijkt u terug op deze periode?

Voldoet deze woning voldoet aan uw verwachtingen?

 

Mijn woning ligt in een fijne woonomgeving.

 

Deze woning is mijn thuis?

 

Heeft u tot nu toe contact gehad met Wonen Zuid?
Was u tevreden over dit contact?
Kunt u toelichten waarom u wel of niet tevreden was?
(Deze vraag is verplicht)

Zult u Wonen Zuid aanbevelen bij familie of vrienden?

 

Schoolcijfer
Enkele vragen met betrekking tot het huurderswerk
Ik vind het belangrijk dat Huurdersvereniging Wonen Zuid:
Individuele huurders ondersteunt
Bewonersgroepen ondersteunt in het wijkoverleg
Bewonersgroepen ondersteunt bij renovaties
Overleg voert met Wonen Zuid op beleidsniveau
Overleg voert met relevante partijen zoals de gemeente
Kunt u aangeven op een schaal van 1-5 of u het belangrijk vindt dat er in uw buurt:
Een buurtfeest wordt georganiseerd
Een actief verenigingsleven is
Er sociale controle is
Er contact tussen buren is
Kunt u aangeven op een schaal van 1-5 of u het belangrijk:
U inspraak heeft op veranderingen in uw woonomgeving
Bewoners opkomen voor de buurt
Er een huurdersbelangenvereniging is
Er regelmatig overleg is tussen bewoners en Wonen Zuid
Bent u bereid om op enigerlei wijze een bijdrage te leveren aan de hiervoor opgesomde activiteiten.
Bent u bereid om deel te nemen aan een internet panel zodat wij u af en toe een vraag kunnen voorleggen:
Heeft u nog afsluitende tips voor ons?

Let op: niet verplichte vraag:

Hier kunt u uw postcode en e-mail achter laten, alleen dan kunnen wij contact met u opnemen.